Aspose.Finance.Xbrl.Validator

Klasser

KlassBeskrivning
ArcValidationErrorDen här klassen är för bågvalideringsrelaterat fel.
ContextValidationErrorDen här klassen är för kontextvalideringsrelaterat fel.
FactValidationErrorDen här klassen är för faktavalideringsrelaterat fel.
InlineFactValidationError
InlineRelationshipError
InlineValidationError
SchemaRefValidationErrorDen här klassen är för bågvalideringsrelaterat fel.
ValidationErrorden här klassen är för basklassen för valideringsrelaterat fel.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ValidationErrorCodeValideringsfelkod enum.