Aspose.Finance.Ofx.BillerDirectory

sınıflar

Sınıf Tanım
BillerInfo Bu sınıf, tek bir fatura sahibi hakkında bilgi içerir.
FindBillerRequest Fatura talep sınıfını bulun.
FindBillerResponse Bildiren yanıt sınıfını bulun.
FindBillerTransactionRequest Fatura işlem talebi sınıfını bulun.
FindBillerTransactionResponse Faturalı işlem yanıt sınıfını bulun.
PaymentInstrument Ödeme aracı sınıfı.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
PaymentInstrumentEnum Ödeme aracı türü enum.