Aspose.Finance.Ofx.CreditCard

sınıflar

SınıfTanım
CreditCardClosingBir kredi kartı hesabı, ekstre kapanış bilgilerini açıklamak için CreditCardClosing sınıfını kullanır.
CreditCardStatementEndRequestKredi kartı kapanış ekstresi istek sınıfı.
CreditCardStatementEndResponseKredi kartı kapanış ekstresi yanıt sınıfı.
CreditCardStatementEndTransactionRequestKredi kartı kapanış ekstresi işlem isteği sınıfı.
CreditCardStatementEndTransactionResponseKredi kartı kapanış ekstresi işlem yanıt sınıfı.
CreditCardStatementRequestKredi kartı indirme isteği, banka ekstresi indirme isteğiyle anlamsal olarak aynıdır.
CreditCardStatementResponseKredi kartı indirme yanıt sınıfı.
CreditCardStatementTransactionRequestKredi kartı indirme işlemi istek sınıfı.
CreditCardStatementTransactionResponseKredi kartı indirme işlemi yanıt sınıfı.