BorrowerName

BorrowerAddress.BorrowerName property

Ödünç alan adını alır veya ayarlar.

public string BorrowerName { get; set; }

Ayrıca bakınız