PostalCode

BorrowerAddress.PostalCode property

Ödünç alan adresi posta kodunu alır veya ayarlar.

public string PostalCode { get; set; }

Ayrıca bakınız