State

BorrowerAddress.State property

Ödünç alan adresi durumunu alır veya ayarlar.

public string State { get; set; }

Ayrıca bakınız