Address1

LenderAddress.Address1 property

Borç veren adresini alır veya ayarlar, satır 1.

public string Address1 { get; set; }

Ayrıca bakınız