Address3

LenderAddress.Address3 property

Borç verenin adresini alır veya ayarlar, satır 3.

public string Address3 { get; set; }

Ayrıca bakınız