Address1

StudentAddress.Address1 property

Öğrenci adresini alır veya ayarlar, satır 1.

public string Address1 { get; set; }

Ayrıca bakınız