Address2

StudentAddress.Address2 property

Öğrenci adresini alır veya ayarlar, satır 2.

public string Address2 { get; set; }

Ayrıca bakınız