Address3

StudentAddress.Address3 property

Öğrenci adresini alır veya ayarlar, satır 3.

public string Address3 { get; set; }

Ayrıca bakınız