PostalCode

StudentAddress.PostalCode property

Öğrenci adresi posta kodunu alır veya ayarlar.

public string PostalCode { get; set; }

Ayrıca bakınız