State

StudentAddress.State property

Öğrenci adres durumunu alır veya ayarlar.

public string State { get; set; }

Ayrıca bakınız