StudentAddress

StudentAddress constructor

Yeni bir örneğini başlatırStudentAddress sınıf.

public StudentAddress()

Ayrıca bakınız