StudentName

StudentAddress.StudentName property

Öğrencinin adını alır veya ayarlar.

public string StudentName { get; set; }

Ayrıca bakınız