Tax1098E_V100

Tax1098E_V100 class

Vergi 1098E V100 form sınıfı, öğrenci kredisi faiz Beyanı.

public class Tax1098E_V100 : AbstractTax1098

yapıcılar

İsimTanım
Tax1098E_V100()Yeni bir örneğini başlatırTax1098E_V100 sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
AccountNumber { get; set; }Hesap numarasını alır veya ayarlar.
BorrowerAddress { get; set; }Alır veya ayarlarBorrowerAddress .
BorrowerId { get; set; }Borçlunun Sosyal Güvenlik numarasını alır veya ayarlar.
LenderAddress { get; set; }Alır veya ayarlarLenderAddress .
LenderId { get; set; }Borç verenin Federal Kimlik Numarasını alır veya ayarlar.
LoanPriorSeptember2004AndNoLOF { get; set; }Kredinin 1/9/2004’ten önce yapılıp yapılmadığını ve kutu 1’de LOF olup olmadığını alır veya ayarlar.
ServerId { get; set; }Ana sunucu tarafından forma atanan kimliği alır veya ayarlar.
StudentLoanInterest { get; set; }Borç veren tarafından alınan öğrenci kredisi faizini alır veya ayarlar.
TaxYear { get; set; }Bu formun vergi yılını “YYYY” biçiminde alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız