BorrowerId

Tax1098E_V100.BorrowerId property

Borçlunun Sosyal Güvenlik numarasını alır veya ayarlar.

public string BorrowerId { get; set; }

Ayrıca bakınız