LenderId

Tax1098E_V100.LenderId property

Borç verenin Federal Kimlik Numarasını alır veya ayarlar.

public string LenderId { get; set; }

Ayrıca bakınız