ServerId

Tax1098E_V100.ServerId property

Ana sunucu tarafından forma atanan kimliği alır veya ayarlar.

public string ServerId { get; set; }

Ayrıca bakınız