BilledExpense

Tax1098T_V100.BilledExpense property

Öğrenim ve harcamalar için fatura edilen tutarı alır veya ayarlar.

public string BilledExpense { get; set; }

Ayrıca bakınız