ChangeMethod

Tax1098T_V100.ChangeMethod property

Raporlama yönteminin değiştirilip değiştirilmediğini alır veya ayarlar

public bool ChangeMethod { get; set; }

Ayrıca bakınız