Graduate

Tax1098T_V100.Graduate property

Yüksek lisans öğrencisi olup olmadığını alır veya ayarlar.

public bool Graduate { get; set; }

Ayrıca bakınız