IncludeJanuaryMarch

Tax1098T_V100.IncludeJanuaryMarch property

Ocak ve Mart tutarlarını içerip içermediğini alır veya ayarlar.

public bool IncludeJanuaryMarch { get; set; }

Ayrıca bakınız