StudentSocialSecurityNumber

Tax1098T_V100.StudentSocialSecurityNumber property

Öğrencinin Sosyal Güvenlik numarasını alır veya ayarlar.

public string StudentSocialSecurityNumber { get; set; }

Ayrıca bakınız