Aspose.Finance.Ofx.WireTransfer

sınıflar

SınıfTanım
AbstractWireRequestKablo talebiyle ilgili sınıflar için soyut temel sınıf.
AbstractWireResponseKablo yanıtıyla ilgili sınıflar için soyut temel sınıf.
ExtBankDescriptionGenişletilmiş banka açıklama sınıfı.
WireBeneficiaryBu sınıf, bir banka havalesinin alıcısını tanımlar.
WireCancellationRequestBanka havalesi iptal isteği sınıfı.
WireCancellationResponseBanka havalesi iptal yanıt sınıfı.
WireDestinationBankLehdarın banka sınıfı.
WireRequestBanka havalesi isteği sınıfı.
WireResponseBanka havalesi yanıt sınıfı.
WireSyncRequestTel işlem senkronizasyon isteği sınıfı.
WireSyncResponseTel işlem senkronizasyonu yanıt sınıfı.
WireTransactionRequestBanka havalesi işlem isteği sınıfı.
WireTransactionResponseBanka havalesi işlemi yanıt sınıfı.