Aspose.Finance.Xbrl.Dom.Inline

sınıflar

SınıfTanım
InlineXbrlContinuationElementSınıf, satır içi xbrl devam öğesini temsil eder.
InlineXbrlElementSatır içi xbrl öğesinin temel sınıfı.
InlineXbrlExcludeElementSınıf, satır içi xbrl hariç tutma öğesini temsil eder.
InlineXbrlFootnoteElementSınıf, satır içi xbrl dipnot öğesini temsil eder.
InlineXbrlFractionElementSınıf, satır içi xbrl kesir öğesini temsil eder.
InlineXbrlHeaderElementSınıf, satır içi xbrl başlık öğesini temsil eder.
InlineXbrlHiddenElementSınıf, satır içi xbrl gizli öğesini temsil eder.
InlineXbrlNonFractionElementSınıf, satır içi xbrl nonFraction öğesini temsil eder.
InlineXbrlNonNumericElementSınıf, satır içi xbrl sayısal olmayan öğeyi temsil eder.
InlineXbrlReferencesElementSınıf, satır içi xbrl başvuruları öğesini temsil eder.
InlineXbrlRelationshipElementSınıf, satır içi xbrl ilişki öğesini temsil eder.
InlineXbrlResourcesElementSınıf, satır içi xbrl kaynakları öğesini temsil eder.
InlineXbrlTupleElementSınıf, satır içi xbrl tanımlama grubunu temsil eder.