Aspose.Finance.Xbrl.Dom.XbrlInstance

sınıflar

SınıfTanım
XbrlInstanceContextElement
XbrlInstanceDivideElement
XbrlInstanceElementxbrl örneği öğesinin temel sınıfı.
XbrlInstanceEntityElementSınıf, xbrl örneği varlık öğesini temsil eder.
XbrlInstanceMeasureElementSınıf, xbrl örneği ölçü öğesini temsil eder.
XbrlInstancePeroidElementSınıf, xbrl örnek dönemi öğesini temsil eder.
XbrlInstanceUnitElementSınıf, xbrl örnek birimi öğesini temsil eder.