Aspose.Finance.Xbrl.Dom.XbrlLinkbase

sınıflar

SınıfTanım
XbrlLinkbaseArcroleRefElementSınıf, xbrl linkbase arcroleRef öğesini temsil eder.
XbrlLinkbaseElementxbrl linkbase öğesinin temel sınıfı.
XbrlLinkbaseLinkbaseRefElementSınıf, xbrl linkbase linkbaseRef öğesini temsil eder.
XbrlLinkbaseRoleRefElementSınıf, xbrl linkbase roleRef öğesini temsil eder.
XbrlLinkbaseSchemaRefElementSınıf, xbrl linkbase schemaRef öğesini temsil eder.