Aspose.Finance.Xbrl.Dom

sınıflar

SınıfTanım
AttrAttr arabirimi, bir Element nesnesindeki bir özniteliği temsil eder. Tipik olarak, öznitelik için izin verilen değerler, belgeyle ilişkili bir şemada tanımlanır.
CharacterDataCharacterData, DOM’daki karakter verilerine erişmek için bir dizi nitelik ve yöntemle Düğüm’ü genişletir.
CommentCharacterData öğesinden devralır ve bir yorumun içeriğini temsil eder.
DocumentBelge, tüm satır içi xbrl belgesini temsil eder. Kavramsal olarak, belge ağacının köküdür ve belgenin verilerine birincil erişimi sağlar.
ElementÖğe arabirimi, satır içi xbrl belgesindeki bir öğeyi temsil eder.
ElementListÖğe listesi.
NamedNodeMapAda göre erişilebilen öznitelik koleksiyonlarını temsil eder.
NodeDüğüm sınıfı, tüm Document nesne Modeli için birincil veri türüdür. Belge ağacındaki tek bir düğümü temsil eder.
NodeListDüğüm listesi.
ProcessingInstructionSınıf, XML’de işlemciye özel bilgileri belge metninde tutmanın bir yolu olarak kullanılan bir “işleme talimatını” temsil eder.
TextSınıf, metin içeriğini temsil eder.