Attr

Attr class

Attr arabirimi, bir Element nesnesindeki bir özniteliği temsil eder. Tipik olarak, öznitelik için izin verilen değerler, belgeyle ilişkili bir şemada tanımlanır.

public class Attr

Özellikleri

İsimTanım
IsId { get; }Bu özniteliğin tür kimliği olduğunun bilinip bilinmediğini (yani sahip öğesi için bir tanımlayıcı içerdiği) döndürür.
LocalName { get; }Özelliğin yerel adını alır.
Name { get; }Bu özniteliğin adını alır.
NamespaceUri { get; }Niteliğin ad alanı URI’sini alır.
Prefix { get; }Niteliğin ad alanı önekini alır.
Specified { get; }Bu özniteliğe örnek belgesinde açıkça bir değer verilmişse true, aksi takdirde false.
Value { get; set; }Özelliğin değerini alır.

yöntemler

İsimTanım
override GetHashCode()Özelliğin karma kodunu alır.

Ayrıca bakınız