GetAttribute

Element.GetAttribute method

Ada göre bir öznitelik değeri alır.

public string GetAttribute(string name)
ParametreTipTanım
nameStringÖzellik adı.

Geri dönüş değeri

Özellik değeri.

Ayrıca bakınız