GetAttributeNS

Element.GetAttributeNS method

Yerel ad ve ad alanı URI’sine göre bir öznitelik değeri alır.

public string GetAttributeNS(string namespaceURI, string localName)
ParametreTipTanım
namespaceURIStringÖznitelik ad alanı URI’si.
localNameStringÖznitelik yerel adı.

Geri dönüş değeri

Özellik değeri.

Ayrıca bakınız