HasAttribute

Element.HasAttribute method

Bu öğede belirli bir ada sahip bir öznitelik belirtildiğinde veya varsayılan bir değere sahip olduğunda true, aksi takdirde false döndürür.

public bool HasAttribute(string name)
ParametreTipTanım
nameStringÖzellik adı.

Geri dönüş değeri

Ad ile özniteliği varsa doğrudur; aksi halde yanlış.

Ayrıca bakınız