HasAttributeNS

Element.HasAttributeNS method

Bu öğede belirli bir yerel ad ve ad alanı URI’sine sahip bir öznitelik belirtildiğinde veya varsayılan bir değere sahip olduğunda true, aksi takdirde false döndürür.

public bool HasAttributeNS(string namespaceURI, string localName)
ParametreTipTanım
namespaceURIStringÖznitelik ad alanı URI’si.
localNameStringÖznitelik yerel adı.

Geri dönüş değeri

Ad alanı URI’si ve yerel ad ile özniteliği varsa doğru; aksi halde yanlış.

Ayrıca bakınız