LocalName

Element.LocalName property

Öğenin yerel adını alır.

public override string LocalName { get; }

Ayrıca bakınız