NodeName

Element.NodeName property

Öğenin düğüm adını alır.

public override string NodeName { get; }

Ayrıca bakınız