RemoveAttributeNS

Element.RemoveAttributeNS method

Yerel ada ve ad alanı URI’sine göre bir özniteliği kaldırır.

public bool RemoveAttributeNS(string namespaceURI, string localName)
ParametreTipTanım
namespaceURIStringÖznitelik ad alanı URI’si.
localNameStringÖznitelik yerel adı.

Geri dönüş değeri

Özniteliği bulup kaldırırsanız doğru, aksi takdirde yanlış.

Ayrıca bakınız