SetAttribute

Element.SetAttribute method

Yeni bir nitelik ekler. Öğede bu ada sahip bir öznitelik zaten varsa, değeri parametre parametresininkiyle değiştirilir.

public void SetAttribute(string name, string value)
ParametreTipTanım
nameStringÖzellik adı.
valueStringÖzellik değeri.

Ayrıca bakınız