SetAttributeNS

Element.SetAttributeNS method

Yeni bir nitelik ekler. Öğede aynı yerel ad ve ad alanı URI’sine sahip bir öznitelik zaten varsa, öneki nitelikliAdı’nın önek kısmı olacak şekilde değiştirilir ve değeri, değer parametresi olarak değiştirilir.

public void SetAttributeNS(string namespaceURI, string qualifiedName, string value)
ParametreTipTanım
namespaceURIStringÖznitelik ad alanı URI’si.
qualifiedNameStringNitelik nitelikli ad.
valueStringÖzellik değeri.

Ayrıca bakınız