ElementList

ElementList class

Öğe listesi.

public class ElementList : IEnumerable<Element>

Özellikleri

İsimTanım
Item { get; }Listede belirtilen dizindeki öğeyi alır.
Length { get; }Listedeki öğelerin sayısını alır.

yöntemler

İsimTanım
Add(Element)Öğeyi listenin sonuna ekler.
GetEnumerator()Listede yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.

Ayrıca bakınız