NamedNodeMap

NamedNodeMap class

Ada göre erişilebilen öznitelik koleksiyonlarını temsil eder.

public class NamedNodeMap : IEnumerable<Attr>

Özellikleri

İsimTanım
Item { get; }Belirtilen ada sahip özniteliği alır. (2 indexers)
Length { get; }Haritadaki özniteliklerin sayısını alır.

yöntemler

İsimTanım
GetEnumerator()Harita boyunca yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.
GetNamedItem(string)Ada göre belirtilen özniteliği alır.
GetNamedItemNS(string, string)Yerel ad ve ad alanı URI’si tarafından belirtilen özniteliği alır.
RemoveNamedItem(string)Ada göre belirtilen bir niteliği kaldırır.
RemoveNamedItemNS(string, string)Yerel ad ve ad alanı URI’si tarafından belirtilen bir niteliği kaldırır.
SetNamedItem(Attr)nodeName özniteliğini kullanarak bir düğüm ekler. Bu haritada bu ada sahip bir düğüm zaten varsa, yenisiyle değiştirilir. Bir düğümü tek başına değiştirmenin hiçbir etkisi yoktur.
SetNamedItemNS(Attr)namespaceURI ve localName kullanarak bir düğüm ekler. Bu ad alanı URI’sine ve bu yerel ada sahip bir düğüm bu haritada zaten mevcutsa, yenisiyle değiştirilir. Bir düğümü tek başına değiştirmenin hiçbir etkisi yoktur.

Ayrıca bakınız