AppendChild

Node.AppendChild method

newChild düğümünü bu düğümün alt öğeleri listesinin sonuna ekler.

public Node AppendChild(Node node)
ParametreTipTanım
nodeNode

Ayrıca bakınız