BaseURI

Node.BaseURI property

Bu düğümün mutlak temel URI’sini alır veya uygulama mutlak bir URI alamazsa null değerini alır.

public virtual string BaseURI { get; }

Ayrıca bakınız