LastChild

Node.LastChild property

Bu düğümün son çocuğunu alır. Böyle bir düğüm yoksa, bu null değerini döndürür.

public Node LastChild { get; }

Ayrıca bakınız