NextSibling

Node.NextSibling property

Bu düğümden hemen sonraki düğümü alır. Böyle bir düğüm yoksa, bu null değerini döndürür.

public Node NextSibling { get; }

Ayrıca bakınız