NodeType

Node.NodeType property

Düğüm türünü alır.

public ushort NodeType { get; }

Ayrıca bakınız