OwnerDocument

Node.OwnerDocument property

Bu düğümle ilişkili belge nesnesini alır.

public Document OwnerDocument { get; }

Ayrıca bakınız