PreviousSibling

Node.PreviousSibling property

Bu düğümden hemen önceki düğümü alır. Böyle bir düğüm yoksa, bu null değerini döndürür.

public Node PreviousSibling { get; }

Ayrıca bakınız