ReplaceChild

Node.ReplaceChild method

Alt düğüm eski alt öğesini, alt öğe listesinde yeni alt öğeyle değiştirir ve eski alt düğümü döndürür.

public Node ReplaceChild(Node node, Node child)
ParametreTipTanım
nodeNodeYeni düğüm.
childNodeYaşlı çocuk.

Ayrıca bakınız