NodeList

NodeList class

Düğüm listesi.

public class NodeList : IEnumerable<Node>

Özellikleri

İsimTanım
Item { get; }Listede belirtilen dizindeki düğümü alır.
Length { get; }Listedeki düğüm sayısını alır.

yöntemler

İsimTanım
Add(Node)Düğümü listenin sonuna ekler.
GetEnumerator()Listede yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.

Ayrıca bakınız